کد تقلب بازی کال آف دیوتی 2 ( Call Of Duty 2) :
کد تقلب بازی کال آف دیوتی 2 ( Call Of Duty 2) :
برای فعال سازه کد تقلب به OptionGame Option بروید و Enable Console کلیک کنید Yes
در منو عنوان فشار دهید ~ و تایپ کنید: Developer 1= enable Cheat Codes
یک دکمه برای لود ظاهر می شود.و بعد یکبار سطح را انتخاب کنبد و دوباره دستور ~ را بزنید و تایپ کنید DevMap و حالا می توانید شما از کدهای تقلب استفاده کنید.
کد
کاربرد
god
God Mode
give ammo
All Ammo
give all
All weapons, full ammo, health and armor
noclip
Walk through solid objects
notarget
Invisibility to most enemies
kill
suicide
jumptonode
Teleport to a node
[give [item name
Spawn indicated item
ufo
Flight mode
[map [level name
Level select
demigod
Double health and can survive one grenade explosion
<seta <mission set name/
Mission set select
<cg_drawFPS <0-4/
Toggle frame rate display