یه سری از دستورات مهم کنسول

 

بازی رو براتون

 

گذاشتیم...قابل توجه اونهایی که

 

سرور میسازن !

تذکر 1: در ابتدای تمامی دستورات / قرار میگیرد
 


تذکر 2 : در انتهای کد ها قبل از وارد نمودن اعداد یک

 

فاصله ایجاد نمایید


(Space ) تذکر 3 : قرار دادن عدد 0 در انتهای کد ها به

 

منظور نا محدود کردن آن ویژگی ها میباشد
 


تذکر 4 : در دستوراتی که در دو حالت خاموش و روشن

 

میباشند عدد 1 به منظور روشن و عدد 0 به منظور

 

خاموش میباشد
 


تذکر 5 : بعضی تغییرات نیاز به ریست کامل و بعضی نیاز

 

به ریست سریع و برخی دیگر بدون نیاز به ریست میباشند .

برای دیدین دستورات به ادامه مطلب بروید