این mod مپ برای کسایی که حال می کونن mw2 بازی کنن اما نمی تونن حتما دانلود کنید.

http://www.gamefront.com/files/17607...4_mw2_term.zip